“Trong Tiếng Anh, ruồi mắt đỏ là Red-eyed fly, có phiên âm cách đọc là /rɛd-aɪd flaɪ/.

Một nhóm ruồi có đôi mắt màu đỏ hoặc hơi đỏ. Có nhiều loại ruồi có thể được gọi là “ruồi mắt đỏ,” và chúng thường không tạo ra nguy cơ sức khỏe đáng kể đối với con người.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Ruồi mắt đỏ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Ruồi mắt đỏ bay – Red-eyed fly flying.
 2. Đôi ruồi mắt đỏ – Pair of red-eyed flies.
 3. Ruồi mắt đỏ nhỏ – Small red-eyed fly.
 4. Ruồi mắt đỏ lạ – Strange red-eyed fly.
 5. Ruồi mắt đỏ bay bay – Red-eyed fly flies.
 6. Ruồi mắt đỏ đậu – Red-eyed fly perches.
 7. Ruồi mắt đỏ nhảy – Red-eyed fly jumps.
 8. Ruồi mắt đỏ ẩn – Hidden red-eyed fly.
 9. Ruồi mắt đỏ kỳ lạ – Odd red-eyed fly.
 10. Ruồi mắt đỏ chạy – Red-eyed fly runs.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Red-eyed fly” với nghĩa là “Ruồi mắt đỏ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The red-eyed fly buzzed around the room => Ruồi mắt đỏ râm rắp bay quanh phòng.
 2. I saw a red-eyed fly resting on the window sill. Tôi thấy một con ruồi mắt đỏ nằm nghỉ trên mé cửa sổ.
 3. Don’t swat at that red-eyed fly; it might bite. => Đừng đánh con ruồi mắt đỏ kia, nó có thể cắn đấy.
 4. The red-eyed fly landed on the picnic blanket. => Ruồi mắt đỏ đậu trên tấm chăn picnic.
 5. Red-eyed flies are commonly found near stagnant water. => Ruồi mắt đỏ thường được tìm thấy gần nước đọng.
 6. She’s terrified of red-eyed flies; she thinks they’re poisonous. => Cô ấy sợ hãi ruồi mắt đỏ; cô ấy nghĩ chúng độc.
 7. The red-eyed fly darted erratically through the garden. => Ruồi mắt đỏ bay loạn xạ qua khu vườn.
 8. Scientists study the behavior of red-eyed flies in controlled environments. => Các nhà khoa học nghiên cứu hành vi của ruồi mắt đỏ trong môi trường kiểm soát.
 9. The red-eyed fly is a fascinating subject for entomologists. => Ruồi mắt đỏ là một đề tài hấp dẫn cho các nhà côn trùng học.
 10. Red-eyed flies play a vital role in pollination. => Ruồi mắt đỏ đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669