“Trong Tiếng Anh, bọ rùa đỏ là Ladybirdbeetle, có phiên âm cách đọc là /ˈleɪdiˌbɜrd ˈbitl/.

“Bọ rùa đỏ” trong tiếng Anh được gọi là “Ladybirdbeetle”. Là một loài côn trùng có kích thước trung bình khoảng từ 10 đến 15 mm. Chúng có màu đỏ tươi và vỏ cứng giống như vỏ rùa, vì vậy được gọi là “bọ rùa đỏ”. Chúng thuộc họ Cerambycidae và phân bố ở nhiều nơi trên thế giới.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ rùa đỏ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Bọ rùa đỏ với đốm đen – Ladybird beetle with black spots
 2. Bọ rùa đỏ may mắn – Lucky ladybird beetle
 3. Bảo vệ cây cỏ bằng bọ rùa đỏ – Protecting plants with ladybird beetles
 4. Tương tác sinh học của bọ rùa đỏ – Biological interactions of ladybird beetles
 5. Bọ rùa đỏ và kiểm soát côn trùng – Ladybird beetles and insect control
 6. Nhận biết bọ rùa đỏ trong vườn – Identifying ladybird beetles in the garden
 7. Sự hiện diện tích cực của bọ rùa đỏ – Positive presence of ladybird beetles
 8. Quá trình phát triển của bọ rùa đỏ – Developmental stages of ladybird beetles
 9. Tầm quan trọng của bọ rùa đỏ trong nông nghiệp hữu cơ – Significance of ladybird beetles in organic farming
 10. Bọ rùa đỏ và chiến lược quản lý côn trùng – Ladybird beetles and insect management strategies

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ladybirdbeetle” với nghĩa là “Bọ rùa đỏ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Ladybirdbeetles, with their distinctive red shells and black spots, are often considered symbols of good luck. => Bọ rùa đỏ, với vỏ đỏ đặc trưng và các đốm đen, thường được coi là biểu tượng của may mắn.
 2. In many cultures, people believe that having ladybirdbeetles in the garden brings prosperity and happiness. => Trong nhiều văn hóa, người ta tin rằng việc có bọ rùa đỏ trong vườn mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc.
 3. Ladybirdbeetles are beneficial insects that help control aphid populations, protecting plants from damage. => Bọ rùa đỏ là loài côn trùng có lợi giúp kiểm soát dân số của côn trùng rệp, bảo vệ cây cỏ khỏi sự tổn thương.
 4. The bright coloration of ladybirdbeetles serves as a warning to predators that they taste bad and may be toxic. => Màu sắc rực rỡ của bọ rùa đỏ đóng vai trò như một cảnh báo đối với kẻ săn mồi rằng chúng có hương vị khá khó chịu và có thể độc hại.
 5. Children often delight in finding ladybirdbeetles in the garden and learning about their fascinating behavior. => Trẻ con thường thích thú khi tìm thấy bọ rùa đỏ trong vườn và tìm hiểu về hành vi thú vị của chúng.
 6. Ladybirdbeetles are known to be voracious predators of small insects, contributing to natural pest control. => Bọ rùa đỏ được biết đến là những kẻ săn mồi khá hung dữ của các loại côn trùng nhỏ, góp phần vào kiểm soát côn trùng gây hại một cách tự nhiên.
 7. Farmers often encourage the presence of ladybirdbeetles as part of integrated pest management strategies. => Nông dân thường khuyến khích sự xuất hiện của bọ rùa đỏ như một phần của chiến lược quản lý côn trùng gắn kết.
 8. Ladybirdbeetles undergo a complete metamorphosis, starting as eggs, progressing through larvae and pupae stages before becoming adults. => Bọ rùa đỏ trải qua quá trình biến đổi hoàn toàn, bắt đầu từ trứng, tiếp tục qua giai đoạn ấu trùng và búp, trước khi trở thành người trưởng thành.
 9. The ladybirdbeetle’s ability to consume large numbers of aphids makes it a valuable ally in organic gardening. => Khả năng tiêu thụ một lượng lớn côn trùng rệp của bọ rùa đỏ làm cho chúng trở thành đồng minh quý giá trong làm vườn hữu cơ.
 10. Observing the interactions between ladybirdbeetles and other insects provides insight into the delicate balance of ecosystems. => Quan sát sự tương tác giữa bọ rùa đỏ và các loài côn trùng khác mang lại cái nhìn sâu sắc về sự cân bằng tinh tế của các hệ sinh thái.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669