“Trong Tiếng Anh, diệt châu chấu là Ant hill, có phiên âm cách đọc là /ænt hɪl/.

Tổ kiến được xây dựng bởi một nhóm kiến làm việc cùng nhau. Chúng tìm địa điểm phù hợp, sử dụng vật liệu như đất, cát và mảnh vụn cây để xây các cấu trúc chính. Kiến tạo ra các phòng ngủ và lối đi trong tổ, tạo điều kiện cho việc sinh sống và di chuyển linh hoạt.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt châu chấu” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Kiến đất tổ – Ground ant nest.
 2. Tổ kiến dưới đất – Underground ant colony.
 3. Kiến đất xây tổ – Earth-building ants.
 4. Cấu trúc tổ kiến – Ant nest structure.
 5. Kiến lao động xây tổ – Worker ants building the nest.
 6. Tổ kiến vững chắc – Sturdy ant hill.
 7. Kiến đất nông nghiệp – Agricultural ant colony.
 8. Tổ kiến bền vững – Sustainable ant nest.
 9. Kiến đất xâm lược – Invasive ant colony.
 10. Tổ kiến tự nhiên – Natural ant habitat.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ant hill” với nghĩa là “Tổ kiến” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The children were fascinated by the intricate tunnels of the ant hill. => Những đứa trẻ rất hứng thú trước những hầm đường phức tạp của tổ kiến.
 2. Be careful not to disturb the ant hill while walking through the garden. => Hãy cẩn thận để không làm xáo trộn tổ kiến khi đi qua khu vườn.
 3. The scientist studied the behavior of ants living in the ant hill for his research. => Nhà khoa học nghiên cứu hành vi của những con kiến sống trong tổ kiến cho nghiên cứu của mình.
 4. The ant hill was a bustling community of industrious ants. => Tổ kiến là một cộng đồng náo nhiệt của những con kiến chăm chỉ.
 5. We marveled at the sheer size of the ant hill in the middle of the forest. => Chúng tôi kinh ngạc trước kích thước lớn của tổ kiến giữa khu rừng.
 6. The ant hill was strategically located near a constant source of food. => Tổ kiến được đặt ở một vị trí chiến lược gần một nguồn thức ăn ổn định.
 7. The naturalist observed the daily activities of the ants in the ant hill. => Nhà tự nhiên học quan sát hoạt động hàng ngày của những con kiến trong tổ kiến.
 8. A small stream of ants was continuously entering and exiting the ant hill. => Một dòng nhỏ của những con kiến liên tục đi vào và ra khỏi tổ kiến.
 9. The ant hill provided shelter for the colony during heavy rain. => Tổ kiến cung cấp nơi trú ẩn cho đàn kiến trong thời tiết mưa lớn.
 10. It’s amazing how ants work together to build and maintain their ant hill. => Điều đáng kinh ngạc là làm thế nào những con kiến cùng nhau xây dựng và duy trì tổ kiến của họ.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669