“Trong Tiếng Anh, kiến vàng là Yellow ant, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt/

Kiến vàng sống ở châu Á và Úc, chúng xây tổ trên cây bằng tơ và có thể có màu đỏ hoặc vàng nhạt.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiến vàng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Đàn kiến vàng: group of yellow ants
 2. Tổ kiến vàng: nest of yellow ants
 3. Kiến vàng xây tổ trên cây: yellow ants building nests on trees
 4. Kiến vàng dòng chảy: stream of yellow ants
 5. Kiến vàng nhỏ: small yellow ants
 6. Kiến vàng trên lá: yellow ants on leaves
 7. Kiến vàng đài phun nước: yellow ants at the water fountain
 8. Kiến vàng đàn hưởng lãm: colony of yellow ants foraging
 9. Kiến vàng trên mặt đất: yellow ants on the ground

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Yellow ant” với nghĩa là “Kiến vàng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. I saw a yellow ant crawling on the ground. => Tôi đã thấy một con kiến vàng bò trên mặt đất.
 2. Yellow ants are known for their aggressive behavior. => Kiến vàng nổi tiếng với hành vi hung dữ của chúng.
 3. The yellow ants in my garden are causing damage to my plants. => Những con kiến vàng trong vườn của tôi đang gây thiệt hại cho cây trồng của tôi.
 4. Yellow ants can be found in many different habitats. => Kiến vàng có thể được tìm thấy ở nhiều môi trường sống khác nhau.
 5. The sting of a yellow ant can be quite painful. => Sự đốt của kiến vàng có thể rất đau.
 6. Yellow ants are social insects that live in colonies. => Kiến vàng là loài côn trùng xã hội sống thành đàn.
 7. The yellow ant colony in my backyard is getting bigger every day. => Tổ kiến vàng trong sân sau nhà tôi đang ngày càng lớn hơn.
 8. Yellow ants are known to protect aphids from predators. => Kiến vàng được biết đến để bảo vệ rệp khỏi kẻ săn mồi.
 9. The yellow ant queen is responsible for laying eggs to grow the colony. => Nữ hoàng kiến vàng chịu trách nhiệm đẻ trứng để nuôi dưỡng đàn kiến.
 10. Yellow ants have a strong sense of smell that helps them find food. => Kiến vàng có khứu giác mạnh giúp chúng tìm thấy thức ăn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669