“Trong Tiếng Anh, tiêu diệt gián là Cockroach extermination, có phiên âm cách đọc là /ˈkɒk.roʊtʃ ɪkˌstɜr.məˈneɪ.ʃən/.

Tiêu diệt gián là cần thiết để bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn ô nhiễm thực phẩm, bảo vệ tài sản, và tăng chất lượng cuộc sống. Gián có thể truyền tả bệnh và gây hại cho cấu trúc nhà cửa và vật dụng. Việc loại bỏ chúng giúp tạo ra môi trường sống sạch sẽ và an toàn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tiêu diệt gián” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Tiêu diệt gián để bảo vệ sức khỏe. => Exterminate cockroaches for health protection.
 2. Diệt gián để giữ an toàn thực phẩm. => Eradicate roaches for food safety.
 3. Loại bỏ gián để bảo vệ tài sản. => Eliminate roaches to safeguard property.
 4. Tiêu diệt gián để giữ không gian sạch sẽ. => Exterminate roaches for a clean environment.
 5. Phòng ngừa gián để ngăn chặn bệnh truyền nhiễm. => Prevent roaches to halt disease transmission.
 6. Diệt gián để giữ ngôi nhà an toàn. => Exterminate roaches to keep the home safe.
 7. Loại bỏ gián để ngăn chặn tổn thất về tài sản. => Eliminate roaches to prevent property damage.
 8. Tiêu diệt gián để bảo vệ sự trong sạch của không gian sống. => Exterminate roaches to protect the cleanliness of living spaces.
 9. Phòng ngừa gián để duy trì một môi trường sống lành mạnh. => Prevent roaches to maintain a healthy living environment.
 10. Diệt gián là biện pháp cần thiết để giảm rủi ro bệnh tật. => Exterminating roaches is a necessary measure to reduce the risk of diseases.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Tiêu diệt gián” với nghĩa là “Cockroach extermination” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Our company specializes in professional cockroach extermination services. => Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tiêu diệt gián chuyên nghiệp.
 2. The kitchen underwent a thorough cockroach extermination to ensure food safety. => Nhà bếp đã trải qua một cuộc tiêu diệt gián toàn diện để đảm bảo an toàn thực phẩm.
 3. Regular cockroach extermination is essential for maintaining a pest-free environment. => Việc tiêu diệt gián đều đặn là quan trọng để duy trì môi trường không bị ký sinh vật.
 4. Effective cockroach extermination requires a combination of chemical and preventive measures. => Việc tiêu diệt gián hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa các biện pháp hóa học và phòng ngừa.
 5. Residents were temporarily relocated during the cockroach extermination process. => Các cư dân đã được chuyển tạm thời trong quá trình tiêu diệt gián.
 6. Cockroach extermination in restaurants is crucial for public health and safety. => Việc tiêu diệt gián trong các nhà hàng là quan trọng cho sức khỏe và an toàn công cộng.
 7. Our integrated pest management includes thorough cockroach extermination strategies. => Quản lý dịch tử tích hợp của chúng tôi bao gồm các chiến lược tiêu diệt gián toàn diện.
 8. Prompt cockroach extermination is necessary to prevent infestations from spreading. => Việc tiêu diệt gián ngay lập tức là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của sự nhiễm bệnh.
 9. Commercial establishments undergo routine cockroach extermination to comply with health regulations. => Các cơ sở thương mại thường xuyên trải qua quá trình tiêu diệt gián để tuân thủ các quy định về sức khỏe.
 10. Homeowners are advised to schedule regular cockroach extermination for a pest-free living space. => Chủ nhà được khuyến khích lên lịch tiêu diệt gián đều đặn để có không gian sống không có ký sinh vật.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669