“Trong Tiếng Anh, rệp giường là Bed bugs, có phiên âm cách đọc là /bɛd bʌɡz/.

Là loài côn trùng nhỏ kích thước, thường có màu nâu hoặc đen. Dạng trưởng thành của chúng có chiều dài khoảng 4-5 mm. Rệp giường có cơ thể phẳng và hình oval, có thể nở to khi chúng đã hút máu.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Rệp giường” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Kiểm soát rệp giường – Bed bug control
 2. Phòng tránh rệp giường – Bed bug prevention
 3. Nghi ngờ có rệp giường – Suspect bed bug infestation
 4. Loại bỏ rệp giường – Eliminate bed bugs
 5. Dịch vụ diệt rệp giường chuyên nghiệp – Professional bed bug extermination services
 6. Tìm kiếm dấu hiệu của rệp giường – Look for signs of bed bugs
 7. Rệp giường ẩn náu – Bed bugs hiding
 8. Hút bụi để giảm rệp giường – Vacuum to reduce bed bugs
 9. Điều trị lây nhiễm bởi rệp giường – Treat bed bug infestation
 10. Ngăn chặn sự lây nhiễm của rệp giường – Prevent the spread of bed bugs

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Bed bugs” với nghĩa là “Rệp giường” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Bed bugs can cause itchy bites and skin irritation. Rệp giường có thể gây cảm giác ngứa và kích ứng da.
 2. Inspect your mattress regularly for signs of bed bugs. Kiểm tra đệm của bạn thường xuyên để phát hiện dấu hiệu của rệp giường.
 3. If you suspect bed bugs, wash your bedding in hot water. Nếu bạn nghi ngờ có rệp giường, hãy giặt chăn ga của bạn bằng nước nóng.
 4. Bed bugs are known to hide in cracks and crevices near sleeping areas. Rệp giường thường ẩn náu trong khe và kẽ gần khu vực ngủ.
 5. Professional extermination may be necessary to eliminate bed bugs completely. Việc diệt sâu chuyên nghiệp có thể cần thiết để loại bỏ hoàn toàn rệp giường.
 6. Bed bugs are nocturnal insects that feed on blood during the night. Rệp giường là loài côn trùng hoạt động vào ban đêm và hút máu trong khi người ta đang ngủ.
 7. Vacuuming regularly can help reduce the presence of bed bugs. Hút bụi thường xuyên có thể giúp giảm sự xuất hiện của rệp giường.
 8. If you have a bed bug infestation, seek professional pest control services. Nếu bạn bị lây nhiễm bởi rệp giường, hãy tìm đến dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp.
 9. Bed bugs can travel from one location to another on clothing or luggage. Rệp giường có thể di chuyển từ một địa điểm này sang địa điểm khác trên quần áo hoặc hành lý.
 10. Preventing bed bugs involves keeping your living spaces clean and clutter-free. Ngăn chặn rệp giường bao gồm việc giữ cho không gian sống của bạn sạch sẽ và không rối bời.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669