“Trong Tiếng Anh, mọt đậu là Bean weevil, có phiên âm cách đọc là /biːn ˈwiːvəl/..

Mọt đậu hay bọ cánh cứng hạt là một loài bọ cánh cứng, thuộc phân họ Chrysomelinae trong họ Bọ cánh cứng. Chúng ăn hạt và sống trong những hạt cây mà chúng ăn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Mọt đậu” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mọt đậu – Bean weevil
 2. Loài mọt đậu – Bean weevil species
 3. Mọt đậu ăn hại – Damaging bean weevils
 4. Sự tấn công của mọt đậu – Bean weevil infestation
 5. Mọt đậu ăn sản phẩm nông nghiệp – Agricultural product-eating bean weevil
 6. Kiểm soát mọt đậu – Bean weevil control
 7. Điều trị chống mọt đậu – Bean weevil treatment
 8. Phòng tránh mọt đậu – Bean weevil prevention
 9. Thiệt hại do mọt đậu – Bean weevil damage
 10. Tổ mọt đậu – Bean weevil colony

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Bean weevil” với nghĩa là “Mọt đậu” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Bean weevils can cause significant damage to stored beans. => Mọt đậu có thể gây hại lớn cho đậu thóc trong kho.
 2. Farmers need to take preventive measures to protect their bean crops from bean weevil infestations. => Người nông dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ vụ mùa đậu khỏi sự xâm nhập của mọt đậu.
 3. Bean weevil larvae can be found inside damaged beans. => Con sâu mọt đậu có thể được tìm thấy bên trong đậu bị hỏng.
 4. The presence of bean weevils in the storage facility is a concern for bean farmers. => Sự xuất hiện của mọt đậu trong cơ sở lưu trữ là một vấn đề lo ngại đối với người trồng đậu.
 5. It’s essential to inspect stored beans for any signs of bean weevil damage. => Việc kiểm tra đậu đã thóc để tìm dấu hiệu của hỏng hóc do mọt đậu là rất quan trọng.
 6. Bean weevil infestations can lead to economic losses for bean producers. => Sự xâm nhập của mọt đậu có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế cho những người sản xuất đậu.
 7. Effective pest control methods are required to manage bean weevil populations. => Cần thiết phải có các phương pháp kiểm soát sâu hại hiệu quả để quản lý dân số mọt đậu.
 8. Bean weevil eggs are often laid on the surface of beans. => Trứng mọt đậu thường được đẻ trên bề mặt của đậu.
 9. Bean weevil damage can render the beans inedible. => Hỏng hóc do mọt đậu có thể làm cho đậu không thể ăn được.
 10. Proper storage conditions can help prevent bean weevil infestations. => Điều kiện lưu trữ đúng cách có thể giúp ngăn chặn sự xâm nhập của mọt đậu.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669