“Trong Tiếng Anh, bọ ăn lá là Leaf-eating beetles, có phiên âm cách đọc là /liːf ˈiːtɪŋ ˈbiːtəlz/

Loài này thường gây hại bằng cách ăn lá cây, làm giảm năng suất và làm suy yếu sức khỏe của cây trồng. Điều này có thể ảnh hưởng đến cả nông nghiệp và môi trường tự nhiên

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ ăn lá” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sâu bọ ăn lá – Leaf-eating worm
 2. Bọ ăn lá đục lá – Leaf-boring insect
 3. Bọ ăn lá hại cây trồng – Crop-damaging leaf-eating insect
 4. Bọ ăn lá gây hại cho cây trồng – Leaf-eating insect harmful to crops
 5. Bọ ăn lá phá hoại vườn cây – Garden-damaging leaf-eating insect
 6. Bọ ăn lá gây thiệt hại cho rau quả – Leaf-eating insect damaging to vegetables and fruits
 7. Bọ ăn lá tấn công cây trồng – Leaf-eating insect attacking crops
 8. Bọ ăn lá là loài sâu hại nghiêm trọng trong nông nghiệp – Leaf-eating insect is a serious pest in agriculture
 9. Sử dụng thuốc trừ sâu để tiêu diệt bọ ăn lá – Using insecticides to eliminate leaf-eating insects
 10. Bọ ăn lá gây hại cho cây trồng – Leaf-eating insects harm crops.
 11. Bọ ăn lá bị nhiễm trùng – Leaf-eating insects are infected.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Leaf-eating beetles” với nghĩa là “Bọ ăn lá” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Leaf-eating beetles can cause significant damage to crops. => Bọ ăn lá có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng.
 2. Farmers are concerned about the infestation of leaf-eating beetles in their fields. => Nông dân lo ngại về sự lây lan của bọ ăn lá trong ruộng của họ.
 3. Controlling leaf-eating beetles is essential to protect plant health. => Kiểm soát bọ ăn lá là cần thiết để bảo vệ sức khỏe của cây trồng.
 4. Leaf-eating beetles are often found on various types of vegetables. => Bọ ăn lá thường được tìm thấy trên nhiều loại rau củ khác nhau.
 5. Efforts are being made to develop natural methods to deter leaf-eating beetles. => Các nỗ lực đang được tiến hành để phát triển các phương pháp tự nhiên để ngăn chặn bọ ăn lá.
 6. Leaf-eating beetles feed on the leaves, reducing plant vitality. => Bọ ăn lá ăn lá, làm giảm sức sống của cây trồng.
 7. Preventing leaf-eating beetles requires a combination of strategies. => Ngăn chặn bọ ăn lá đòi hỏi sự kết hợp của các chiến lược.
 8. Leaf-eating beetles are detrimental to the overall health of the garden. => Bọ ăn lá ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể của khu vườn.
 9. A sudden increase in leaf-eating beetles has raised alarms among farmers. => Sự tăng đột ngột của bọ ăn lá đã đánh thức sự báo động giữa nông dân.
 10. Finding effective ways to combat leaf-eating beetles is a priority in agricultural research. => Tìm cách hiệu quả để chống lại bọ ăn lá là ưu tiên trong nghiên cứu nông nghiệp.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669