“Trong Tiếng Anh, kiến gây hại là Pest ants, có phiên âm cách đọc là /pɛst ænts/.

Kiến gây hại có thể làm tổn thương các loại cây trồng, xâm nhập vào nhà cửa gây phiền toái, hoặc thậm chí làm hại đến sức khỏe con người.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiến gây hại” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phòng chống kiến gây hại – Pest ant control
 2. Vấn đề kiến gây hại – Pest ant issue
 3. Kiến gây hại trong nhà – Indoor pest ants
 4. Kiến gây hại trên vườn – Garden pest ants
 5. Kiến gây hại gây thiệt hại cho nông nghiệp – Agricultural pest ants
 6. Phương pháp diệt kiến gây hại – Pest ant eradication methods
 7. Kiến gây hại làm tổn thương cây trồng – Pest ants damaging crops
 8. Kiến gây hại trong nhà ảnh hưởng đến sức khỏe – Indoor pest ants affecting health
 9. Kiến gây hại gây nguy cơ dị ứng – Pest ants posing allergy risks
 10. Kiến gây hại phổ biến – Common pest ants

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Pest ants” với nghĩa là “Kiến gây hại” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Pest ants can cause damage to crops and plants in the garden. => Kiến gây hại có thể gây thiệt hại cho cây trồng và thực vật trong vườn.
 2. The infestation of pest ants can be difficult to control without professional help. => Sự lây lan của kiến gây hại có thể khó kiểm soát nếu không có sự giúp đỡ từ các chuyên gia.
 3. Pest ants can also invade homes and cause problems for residents. => Kiến gây hại cũng có thể xâm nhập vào nhà và gây rắc rối cho cư dân.
 4. It is important to take preventive measures to avoid the infestation of pest ants. => Quan trọng để thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh sự lây lan của kiến gây hại.
 5. The use of ant baits and sprays can be effective in controlling pest ants. => Việc sử dụng mồi và phun thuốc diệt kiến có thể hiệu quả trong việc kiểm soát kiến gây hại.
 6. Pest ants can carry diseases and contaminate food sources. => Kiến gây hại có thể mang các bệnh và làm ô nhiễm nguồn thực phẩm.
 7. The presence of pest ants can be a sign of poor sanitation and hygiene. => Sự hiện diện của kiến gây hại có thể là dấu hiệu của vệ sinh và vệ sinh kém.
 8. Pest ants can cause damage to electrical equipment and wiring. => Kiến gây hại có thể gây thiệt hại cho thiết bị điện và dây điện.
 9. The local pest control company offers services to eliminate pest ants in homes and businesses. => Công ty diệt côn trùng địa phương cung cấp dịch vụ tiêu diệt kiến gây hại trong các gia đình và doanh nghiệp.
 10. It is important to identify the type of pest ant present in order to choose the appropriate control method. => Quan trọng để xác định loại kiến gây hại hiện có để chọn phương pháp kiểm soát phù hợp.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669