“Trong Tiếng Anh, côn trùng bay là Flying insects, có phiên âm cách đọc là /ˈflaɪɪŋ ˈɪnˌsɛkts/.

Để phòng chống côn trùng bay, có một số biện pháp đơn giản mà bạn có thể áp dụng. Hãy giữ vệ sinh sạch sẽ bằng cách dọn dẹp và vệ sinh khu vực sống và làm việc để loại bỏ nguồn thức ăn và nơi sinh sản của côn trùng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Côn trùng bay” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Côn trùng bay đêm – Night-flying insects
 2. Quần thể côn trùng bay – Flying insect population
 3. Lưới chống côn trùng bay – Flying insect screen
 4. Sự thu hút ánh sáng đối với côn trùng bay – Light attraction for flying insects
 5. Chuỗi thức ăn côn trùng bay – Flying insect food chain
 6. Côn trùng bay giao phối – Flying insect pollinators
 7. Loài côn trùng bay có hại –  Harmful flying insect species
 8. Phòng tránh côn trùng bay – Flying insect repellent
 9. Chuồn chuồn là một loại côn trùng bay nhanh – Dragonflies are fast-flying insects
 10. Môi trường sống của côn trùng bay – Habitat of flying insects

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Flying insects” với nghĩa là “Côn trùng bay” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Flying insects, such as butterflies and bees, play a crucial role in pollination. Côn trùng bay, như bướm và ong, đóng vai trò quan trọng trong việc phấn hoa.
 2. We often see flying insects buzzing around flowers during the summer months. Chúng ta thường thấy côn trùng bay râm rang quanh hoa trong những tháng hè.
 3. Flying insects can be both beneficial, like pollinators, and pests, causing damage to crops. Côn trùng bay có thể là có ích, như những người giao phối, và có thể là dạng sâu bệnh gây hại cho cây trồng.
 4. It’s essential to use screens on windows to prevent flying insects from entering the house. Việc sử dụng màn cửa sổ là quan trọng để ngăn côn trùng bay xâm nhập vào nhà.
 5. Certain types of flying insects are attracted to sources of light during the night. Một số loại côn trùng bay được thu hút bởi nguồn sáng vào ban đêm.
 6. Flying insects are an integral part of the ecosystem, contributing to the food chain. Côn trùng bay là một phần quan trọng của hệ sinh thái, đóng góp vào chuỗi thức ăn.
 7. Mosquitoes are irritating flying insects that can transmit diseases to humans through their bites. Muỗi là côn trùng bay làm phiền có thể truyền bệnh cho con người qua cú đốt của chúng.
 8. Some flying insects, like dragonflies, are known for their agile and acrobatic flight patterns. Một số côn trùng bay, như chuồn chuồn, nổi tiếng với cách bay linh hoạt và mạo hiểm.
 9. Flying insects are a common sight in gardens, where they contribute to the overall biodiversity. Côn trùng bay là hình ảnh phổ biến trong các khu vườn, nơi chúng đóng góp vào đa dạng sinh học tổng thể.
 10. Insect repellents are often used to ward off flying insects and prevent insect bites. Kem chống muỗi thường được sử dụng để tránh côn trùng bay và ngăn cản cú đốt của chúng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669