“Trong Tiếng Anh, sâu đo là Looper, có phiên âm cách đọc là /ˈluːpər/.

Sâu đo thường xuất hiện vào mùa hè và mùa thu, và có thể phát triển nhanh chóng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mùa vụ nông nghiệp. Việc kiểm soát sâu đo là rất quan trọng để bảo vệ các loại cây trồng và đảm bảo năng suất.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Looper” và cách dịch sang tiếng anh:

 • Sâu đo là loài sâu ăn lá – Loopers are leaf-eating caterpillars.
 • Sâu đo gây hại cho cây trồng – Loopers damage crops.
 • Sâu đo là một loài sâu hại thường gặp trong nông nghiệp – Loopers are a common pest in agriculture.
 • Sâu đo có thể phá hoại hoa, lá và quả của cây trồng – Loopers can damage flowers, leaves, and fruit of crops.
 • Sâu đo là một trong những loài sâu hại nghiêm trọng của cây trồng – Loopers are one of the most serious pests of crops.
 • Sử dụng thuốc trừ sâu để kiểm soát sâu đo – Using insecticides to control loopers.
 • Sâu đo phát triển nhanh và có thể gây ra thiệt hại lớn cho cây trồng – Loopers grow quickly and can cause significant damage to crops.
 • Sâu đo thường xuất hiện vào mùa hè và mùa thu – Loopers often appear in the summer and fall.
 • Sử dụng phương pháp tự nhiên để kiểm soát sâu đo – Using natural methods to control loopers.
 • Sâu đo có thể bị tiêu diệt bằng cách sử dụng vi khuẩn và nấm có lợi – Loopers can be eliminated by using beneficial bacteria and fungi.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Looper” với nghĩa là “Sâu đo” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Loopers are a type of caterpillar that can cause damage to crops. => Sâu đo là một loại sâu có thể gây hại cho các loại cây trồng.
 2. Caterpillars are often called loopers because of the way they move in a looping motion. => Thường được gọi là sâu đo vì cách chúng di chuyển giống như việc lặp đi lặp lại.
 3. Loopers can feed on the leaves, flowers, and fruit of various crops. => Sâu đo có thể ăn lá, hoa và quả của các loại cây trồng khác nhau.
 4. Loopers are known to damage crops such as tomatoes, cabbage, and spinach. => Sâu đo được biết đến với việc gây hại cho các loại cây trồng như cà chua, bắp cải và rau muống.
 5. Loopers are a common pest in agriculture and can cause serious damage to crops. => Sâu đo là một loài sâu hại phổ biến trong nông nghiệp và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng.
 6. Using insecticides is a common method to control loopers. => Sử dụng thuốc trừ sâu là một phương pháp phổ biến để kiểm soát sâu đo.
 7. Loopers often appear in the summer and fall. => Sâu đo thường xuất hiện vào mùa hè và mùa thu.
 8. Loopers have the ability to grow quickly and can cause significant damage to crops. => Sâu đo có khả năng phát triển nhanh và có thể gây thiệt hại lớn cho cây trồng.
 9. Farmers have to control loopers to protect their crops from damage. => Nông dân phải kiểm soát sâu đo để bảo vệ cây trồng của mình khỏi sự hư hại.
 10. Loopers are cunning predators that attack weak and young plant species. => Sâu đo là kẻ săn mồi tinh vi, tấn công các loài cây yếu và non trưởng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669