“Trong Tiếng Anh, diệt nhện là Exterminate spiders, có phiên âm cách đọc là /ɪkˈstɜːrmɪˌneɪt ˈspaɪdərz/.

Diệt nhện có thể là để bảo vệ sức khỏe và an toàn nếu chúng độc hại, hoặc để giữ cho môi trường sống sạch sẽ và tránh dị ứng. Tuy nhiên, nhiều người cũng coi nhện là một phần quan trọng của hệ sinh thái và họ có thể ưu tiên giữ chúng nếu không gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt nhện” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt nhện tự nhiên – Natural spider control methods
 2. Dịch vụ diệt nhện chuyên nghiệp – Professional spider extermination service
 3. Sản phẩm chống nhện – Spider repellent products
 4. Phương pháp DIY diệt nhện – DIY spider extermination methods
 5. Thuốc diệt nhện hiệu quả – Effective spider-killing spray
 6. Diệt nhện trong nhà – Indoor spider eradication
 7. Chất cản trở nhện – Spider deterrent substance
 8. Hút nhện và mạng nhện – Vacuuming spiders and webs
 9. Phòng tránh sự trở lại của nhện – Preventing the return of spiders
 10. Chống lây lan nhện – Spider infestation prevention

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Exterminate spiders” với nghĩa là “Diệt nhện” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Exterminating spiders in the house is important for maintaining a clean and safe living environment. => Diệt nhện trong nhà là quan trọng để duy trì môi trường sống sạch sẽ và an toàn.
 2. Some people hire professional pest control services to exterminate spiders in their homes. => Một số người thuê dịch vụ diệt côn trùng chuyên nghiệp để diệt nhện trong nhà.
 3. Regular cleaning and sealing entry points help exterminate spiders and prevent their return. => Việc làm sạch đều đặn và kín chặt các điểm lối vào giúp diệt nhện và ngăn chúng quay lại.
 4. Using spider repellents is an effective way to exterminate spiders without harming other household pests. => Sử dụng chất cản trở nhện là một cách hiệu quả để diệt nhện mà không gây hại cho côn trùng khác trong nhà.
 5. Exterminating spiders in the basement is crucial to prevent infestations and ensure a pest-free environment. => Diệt nhện ở tầng hầm là quan trọng để ngăn chặn sự lây lan và đảm bảo môi trường không có côn trùng.
 6. There are various DIY methods available to homeowners for exterminating spiders naturally. => Có nhiều phương pháp tự làm mà chủ nhà có thể sử dụng để diệt nhện một cách tự nhiên.
 7. Vacuuming regularly is an effective way to exterminate spiders and their webs from corners and ceilings. => Hút bụi đều đặn là cách hiệu quả để diệt nhện và mạng nhện từ các góc và trần nhà.
 8. Exterminate spiders in the garden to protect plants and create a safer outdoor space. => Diệt nhện trong khu vườn để bảo vệ cây cỏ và tạo ra một không gian ngoại thất an toàn hơn.
 9. The use of natural spider predators, like certain species of birds, can contribute to exterminating spiders in outdoor areas. => Việc sử dụng kẻ thù tự nhiên của nhện, như một số loài chim, có thể đóng góp vào việc diệt nhện ở các khu vực ngoại thất.
 10. Exterminate spiders promptly to alleviate arachnophobia and ensure a comfortable living environment for individuals with spider fears. => Diệt nhện ngay lập tức để giảm bớt nỗi sợ nhện và đảm bảo một môi trường sống thoải mái cho những người có nỗi sợ nhện.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669