“Trong Tiếng Anh, xử lý bọ chét là Flea control, có phiên âm cách đọc là [fliː kənˈtroʊl].

Xử lý bọ chét giúp bảo vệ sức khỏe của người và thú cưng, ngăn chặn lây nhiễm bệnh và giữ cho môi trường sống sạch sẽ. Nó cũng đảm bảo an toàn cho đồ đạc và tài sản trong nhà.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Xử lý bọ chét” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ xử lý bọ chét – Flea control service
 2. Phương pháp xử lý bọ chét – Flea control method
 3. Thuốc xử lý bọ chét – Flea control pesticide
 4. Kỹ thuật xử lý bọ chét – Flea control technique
 5. Sự xâm nhập của bọ chét – Flea infestation
 6. Xử lý bọ chét hiệu quả – Effective flea control
 7. Xử lý bọ chét triệt để – Thorough flea control
 8. Nguyên nhân gây ra sự xâm nhập của bọ chét – Causes of flea infestation
 9. Xử lý bọ chét để bảo vệ vật nuôi – Flea control to protect pets
 10. Chuyên gia xử lý bọ chét – Flea control expert

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Flea control” với nghĩa là “Xử lý bọ chét” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Our professional flea control services are designed to eliminate flea infestations in your home. => Dịch vụ xử lý bọ chét chuyên nghiệp của chúng tôi được thiết kế để tiêu diệt sự xâm nhập của bọ chét trong nhà bạn.
 2. Effective flea control requires a comprehensive approach, including treating pets and treating the environment. => Xử lý bọ chét hiệu quả đòi hỏi một phương pháp toàn diện, bao gồm điều trị vật nuôi và xử lý môi trường.
 3. Our flea control experts will assess the severity of the infestation and implement the most appropriate treatment plan. => Các chuyên gia xử lý bọ chét của chúng tôi sẽ đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự xâm nhập và thực hiện kế hoạch điều trị phù hợp nhất.
 4. Regular flea control is essential to prevent fleas from reproducing and spreading throughout your home. => Xử lý bọ chét đều đặn là điều cần thiết để ngăn chặn sự sinh sản và lan truyền của bọ chét trong toàn bộ ngôi nhà của bạn.
 5. If you’re experiencing a flea infestation, contact us for professional flea control services. => Nếu bạn đang gặp phải sự xâm nhập của bọ chét, hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ xử lý bọ chét chuyên nghiệp.
 6. Our flea control treatments are safe for both humans and pets, ensuring effective elimination of fleas without harm. => Các liệu pháp xử lý bọ chét của chúng tôi an toàn cho cả con người và vật nuôi, đảm bảo tiêu diệt bọ chét một cách hiệu quả mà không gây hại.
 7. Flea control involves targeted application of insecticides to eliminate fleas at all life stages. => Xử lý bọ chét liên quan đến việc áp dụng thuốc trừ sâu nhắm mục tiêu để tiêu diệt bọ chét ở tất cả các giai đoạn của cuộc sống.
 8. We provide professional advice on flea prevention and long-term flea control strategies. => Chúng tôi cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp về phòng ngừa bọ chét và chiến lược xử lý bọ chét dài hạn.
 9. Flea control measures may include vacuuming, washing bedding, and regular pet grooming. => Các biện pháp kiểm soát bọ chét có thể bao gồm hút bụi, giặt chăn ga và chăm sóc vật nuôi đều đặn.
 10. Our flea control services are designed to provide long-lasting relief from flea infestations and ensure a pest-free environment. => Dịch vụ xử lý bọ chét của chúng tôi được thiết kế để mang lại sự giảm nhẹ kéo dài từ sự xâm nhập của bọ chét và đảm bảo một môi trường không có côn trùng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669