Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng lâu dài đối với các công trình xây dựng. Đặc biệt đối với những công trình có quy mô lớn, nhà cao tầng hay những công trình xây dựng ở vùng địa lý có loài mối hoạt động; Trung tâm KHKT Lâm Nghiệp đã hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn “TCVN 7958 : 2008 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới” vào công tác quản lý, thi công, giám sát, nghiệm thu phòng chống mối cho công trình xây dựng như sau:
TCVN-7958

Phạm vi áp dụng phòng chống mối công trình

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, các phương pháp phòng chống mối công trình áp dụng cho các công trình xây dựng mới có sử dụng vật liệu có chứa xenlulô làm kết cấu. Hoặc có chứa đựng, lưu trữ những vật liệu, tài liệu có thành phần cấu tạo chứa xenlulô.
Tiêu chuẩn này không được áp dụng cho những công trình đê đập và cây trồng. Đối tượng cần được xử lý chủ yếu là các loại mối phá hoại công trình xây dựng. Ví dụ như: mối nhà, mối đất, mối gỗ khô, mọt cánh cứng…

Phân loại yêu cầu phòng chống mối bảo vệ công trình

Loại A
Là các công trình có yêu cầu phòng chống mối mức độ cao. Gồm các công trình đặc biệt, công trình cao tầng, công trình có niên hạn từ 100 năm trở lên. Các bảo tàng, thư viện, nơi lưu trữ, cơ quan văn phòng, công trình văn hóa lịch sử, nhà kho , nhà sản xuất có chứa hoặc sử dụng các thành phẩm quý có chứa xenlulo. Công trình này phải thực hiện các biện pháp phòng chống mối ngay từ khi lập dự án thiết kế và khi thi công xây dựng.
Loại B
Công trình có yêu cầu phòng chống mối mức khá. Gồm các công trình có niên hạn sử dụng từ 50 năm cho đến 100 năm. Phải thực hiện các biện pháp phòng chống mối ngay từ khi lập dự án thiết kế và khi thi công xây dựng.
Loại C
Các công trình có yêu cầu phòng chống mối mức trung bình. Gồm các công trình có niên hạn sử dụng từ 20 đến 50 năm. Nhà ít tầng xây dựng ở những vùng có mối hoạt động.
Công trình loại C là loại công trình có thể xem xét để áp dụng một phần các biện pháp chống mối. Nhưng chủ yếu là phải xử lý thuốc chống mối cho những bộ phận kết cấu, bộ phận trang trí và hệ thống cửa bằng gỗ hoặc vật liệu xenlulo.
Loại D
Các công trình có yêu cầu phòng chống mối mức thấp. Gồm các công trình ít quan trọng được xây dựng ở vùng địa lý không có mối hoạt động. Ví dụ như: nhà kho, nhà sản xuất làm bằng những vật liệu không chứa chất xenlulo. Nhà có chứa hoặc sử dụng, gia công những loại thành phẩm không chứa chất xenlulo.
Công trình loại D là loại công trình không áp dụng ngay các biện pháp phòng chống mối trong khi thiết kế, thi công xây dựng.
Phòng chống mối cho công trình

Khảo sát phát hiện mối cho công trình

Công việc cần thực hiện khi phòng chống mối công trình:

 • Việc khảo sát & phát hiện mối cho các công trình thuộc loại A, B, C phải do người có kiến thức về đặc tính sinh học các giống, loài mối và có kinh nghiệm thực tiễn về phòng chống mối.
 • Biết xác định loại mối gây hại chủ yếu ở khu đất xây dựng công trình, và nhận biết được tình trạng mối hoạt động trong khu vực kế cận
 • Khi khảo sát phải quan sát kỹ các nhà hiện có trên cùng khu đất có điều kiện tương tự.
 • Sau khi khảo sát phải lập báo cáo tóm tắt về các loại mối chủ yếu đang hoạt động trên khu đất, tên giống và loài mối cụ thể.

Thiết kế phòng chống mối cho công trình

Việc thiết kế phòng chống mối cho công trình phải do các đơn vị tư vấn thiết kế có năng lực thực hiện. Thiết kế phòng chống mối cho những loại công trình A, B, C tùy mức khác nhau. Nhưng tối thiểu phải bao gồm:

 • Báo cáo chi tiết tình hình mối phá hoại.
 • Các biện pháp xử lý diệt mối, dọn gốc, rễ cây và rác có chứa xenlulo.
 • Xử lí chống mối cho các bộ phận được làm bằng gỗ.
 • Tùy theo điều kiện, ta chọn một trong hai phương pháp. Phòng chống mối bằng phương pháp kết hợp hoặc phòng chống mối bằng thuốc.
 • Dự kiến kế hoạch và thời gian thực hiện các công việc phòng và diệt mối trước khi thi công phá dỡ.
 • Kế hoạch thực hiện phòng chống mối kết hợp với thi công xây dựng. Nhất là ở các thời điểm thi công móng tường, móng nền nhà tầng trệt hoặc tầng hầm (nếu có).
 • Sơ đồ phòng chống mối cho các công trình gồm những phần việc như: Xử lý bề mặt nền, xử lý chân tường, hàng rào phòng chống mối bên trong và bên ngoài, các đường kĩ thuật ngầm đi vào trong nhà, vị trí các hào ngăn mối, lớp cách ly mặt nền và mặt móng tường.
 • Vị trí các lỗ đường ống và đường cáp băng qua nền nhà lên các tầng và vị trí các đường ống thoát nước xuống nền nhà, vị trí các hố thu nước v.v…
 • Dự toán chi phí thực hiện các biện pháp phòng chống mối.

Phòng chống mối cho công trình

Các biện pháp chống mối cho công trình

 • Biện pháp phòng chống bằng phương pháp kết hợp.
 • Biện pháp phòng chống bằng thuốc.
 • Thuốc phòng chống mối công trình có 2 dạng: dạng lỏng và dạng bột.
 • Chỉ sử dụng các loại thuốc nằm trong danh mục được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Việc sử dụng thuốc phòng chống mối phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Phòng & chống mối công trình bằng phương pháp kết hợp

Là việc sử dụng các vật liệu xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn cộng với việc xử lý gia cố trong thi công xây dựng. Kết hợp dùng thuốc phòng chống mối để bảo vệ những kết cấu bằng vật liệu xenlulo của công trình:

1.1. Quy định chung

Khi bắt đầu thi công móng và nền phải lấy hết các tấm ván khuôn. Không bỏ sót lại các mảnh vụn ván khuôn hoặc gỗ vụn, mùn cưa, giấy, dăm bào, vỏ bao xi măng xung quanh móng, mặt nền, các khe lún hay khe co giãn của chân tường. Các khe giữa các tường đôi hay cột đôi của hai đơn nguyên. Nếu đổ bê tông tại chỗ thì phải dùng các vật liệu không có chứa chất xenlulo để chèn. Để phòng khi không lấy ra được thì sẽ tạo nơi trú ngụ và đường đi cho mối thâm nhập lên các tầng. Nếu sử dụng ván gỗ để chèn thì phải xử lý ngâm tẩm thuốc chống mối trước khi dùng.
Khi dùng gỗ, tre để làm kết cấu chịu lực hoặc làm các bộ phận trang trí, làm cửa, khung cửa, các bộ phận đó phải qua xử lý. (Ngâm, tẩm, quét, phun) thuốc phòng chống mối công trình hoặc thuốc bảo quản lâm sản. Nếu là loại gỗ thuộc nhóm cần xử lý bảo quản (xem Phụ lục B- TCVN 7958 : 2008) thì thành phẩm sau khi gia công phải được đem xử lý phòng ngừa mối hoặc thuốc bảo quản lâm sản trước khi dùng sơn hoặc vecni.
Trường hợp có cắt, gọt, gia công thêm thì bộ phận đó phải được xử lý bổ sung. Nếu gỗ đó thuộc nhóm không cần xử lý bảo quản (xem Phụ lục B). Nhưng có lẫn gỗ dác thì ta phải xử lý như gỗ thuộc nhóm cần xử lý bảo quản. Trong trường hợp gỗ thuộc nhóm không cần xử lý bảo quản nhưng được dùng ở những nơi ẩm ướt cũng phải được xử lý bảo quản.
phòng chống mối công trình

1.2. Đối với công trình loại C

Ngoài yêu cầu theo Quy định chung (nêu tại mục 1.1). Trên toàn bộ bề mặt tường móng và toàn bộ mặt nền nhà (tức là gạch vỡ đầm thật chặt, dưới lớp vữa lát nền nhà tầng trệt hoặc tầng hầm).
Phải trải kín đều một lớp vữa có cường độ không nhỏ hơn mac 100 và với chiều dày không nhỏ hơn 30 mm. Đồng thời ta phải trát một khoảng cao từ mặt nền nhà tới bậu cửa bằng lớp xi măng cát vàng phía bên trong và bên ngoài tường để chống mối làm đường đi bên trong tường.

1.3. Đối với các công trình loại B

Phải đáp ứng các yêu cầu nêu ở mục mục 1.1, 1.2 và các yêu cầu bổ sung sau:

 • Toàn bộ mặt tường móng và toàn bộ bề mặt nền nhà phải tăng cường thêm một lớp bê tông đá dăm có cường độ không ít hơn mac 200. Và với chiều dày không nhỏ hơn 70mm trải kín đều trên lớp xi măng cát vàng đã nêu ở trên.
 • Ở những nơi có đường cáp hoặc đường kỹ thuật ngầm đi lên mặt nền phải được đặt trong đoạn ống cứng. Bên trong đoạn ống cứng đó phải kín bằng vữa bitum nóng. Khi thi công nền tầng trệt hoặc tầng hầm, phải đảm bảo chèn vữa bê tông kín khắp xung quanh các đường ống đi qua nền.
 • Tại các chân khung cửa của tầng trệt, khi chôn xuống đất nền phải bảo đảm có lớp bê tông bao kín chung quanh và ở bên dưới chân khung cho tới cos 0,0m của mặt nền, với chiều dày của lớp đó không được nhỏ hơn 50 mm.
 • Trường hợp nếu có điều kiện nên sử dụng bằng cốc thép không rỉ có chiều dày tối thiểu 1mm. Chiều cao bẳng khoảng chân khung chôn xuống mặt nền nhà và được chèn chặt bằng vữa xây sau khi định vị khung cửa.

1.4. Đối với các công trình loại A

Phải đáp ứng các yêu cầu nêu ở mục 1.1, 1.2, 1.3 và các yêu cầu sau:

 • Đối với loại nhà sàn mà có tầng chân cột để trống hoàn toàn, tầng chân cột phải thông thoáng từ mặt nền xi măng cát vàng đến mặt dưới của kết cấu sàn không nhỏ hơn 0,8m để có thể tới kiểm tra tất cả điểm dưới nền nhà. Trong trường hợp nếu có điều kiện nên làm chiều cao tầng chân cột từ 1,7m đến 3m để có thể tới kiểm tra dễ dàng hơn.
 • Trong trường hợp không thể làm sàn trống chân cột, mà phải sử dụng tầng trệt. Cũng như trường hợp mà phải thiết kế sử dụng tầng hầm, thì phải tăng cường thêm lớp bê tông cốt đá granit với chiều dày đồng đều 70 mm cho toàn bộ sàn tầng trệt. Hoặc cho toàn bộ sàn ở tầng hầm và tường hầm. (Là phần chìm dưới mặt đất có kết cấu bên ngoài tiếp xúc với đất nền, khi có sử dụng một hoặc nhiều tầng hầm).
 • Lớp trát mặt trong tầng hầm, cũng giống như lớp trát mặt trong và mặt ngoài tầng trệt phải dùng vữa xi măng cát vàng có cường độ không được nhỏ hơn mac 50.

Lưu ý những công trình xây dựng có tầng hầm

 • Với những công trình đặc biệt quan trọng khi có sử dụng tầng hầm, nên bố trí thêm lớp thép không gỉ. Hoặc là lớp đồng giữa lớp lót bê tông cát vàng với lớp bê tông đá granit. Chiều dày của lớp thép hoặc đồng không được nhỏ hơn 0,5 mm. Các chỗ nối của các tấm phải được hàn kín đảm bảo vừa ngăn chặn mối vừa chống thấm cho các tầng hầm.
 • Tại những chân cột, phải đặt các mũ chụp hình khay úp bằng thép không gỉ để ngăn mối. Với chiều dày tối thiểu 0,5 mm hoặc làm bằng đồng dày tối thiểu 0,4 mm ở độ cao phù hợp cách bề mặt nền hoàn thiện tầng trệt hoặc tầng hầm nếu có, tối thiểu là 75 mm.
 • Đồng thời trên toàn bộ bề mặt móng và các cột bổ trụ cũng phải đặt dải băng thép có độ dày, tiết diện, có độ cao như đối với mũ chụp cho cột. Dải băng thép phải liên tục, tại các mối nối phải được hàn kín.

Chú ý:

 • Khi thi công các công việc phòng chống mối cho công trình bằng phương pháp kết hợp. Chủ đầu tư xây dựng công trình có thể giao qua các nhà thầu thi công xây dựng công trình. Nhưng phải có bản thiết kế phòng chống mối được phê duyệt. Có hợp đồng, có giám định từng phần và có biên bản nghiệm thu. Đặc biệt ở những phần khuất kín.
 • Thiết kế phòng và chống mối bằng phương pháp kết hợp phải do các đơn vị Tư vấn thiết kế xây dựng công trình thực hiện cùng với hồ sơ dự án, hồ sơ Thiết kế kỹ thuật thi công.
 • Các công trình có thể bố trí hệ thống lưới thép không rỉ để ngăn mối. Lớp thép phải tiếp giáp với các tường móng, các cột, sợi thép đan với đường kính tối thiểu là 0,18mm, cỡ lớn tối đa của mắt lưới 0,66 mm x 0,45 mm. (Cách sử dụng xin mời tham khảo Phụ lục C – TCVN 7958 : 2008).

Phòng chống mối công trình bằng thuốc

phòng chống mối công trình bằng thuốc

Một số điều cần chú ý:

 • Trước khi bắt đầu thi công phòng chống mối cho các công trình. Các bên chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thi công phòng chống mối cần có văn bản phối hợp về tiến độ để phát huy hiệu quả và để công việc không chồng chéo lên nhau.
 • Khi đào đắp nền, nếu phát hiện có tổ mối trên khu đất. Đào cho tới tổ mối, dùng thuốc diệt mối vào đúng vị trí đó và vào phần đất đắp. Công việc này phải làm xong trước các công việc san nền và làm móng.
 • Khi thi công phòng chống mối phải loại bỏ các vật liệu có chứa xenlulo đã nêu ở phần trên.

2.1. Xử lý phòng chống mối mặt trong và ngoài tường móng

Dùng thuốc phòng chống mối phun vào mặt trong và ngoài của tường móng tạo thành màng kín. Nhằm ngăn ngừa mối chui vào và đi lên công trình.
Biện pháp xử lý: Chỉ dùng thuốc dạng lỏng. Dùng dung dịch thuốc phòng chống mối phun sương từ 2-3 lần lên bề mặt tường móng. Mỗi lần cách nhau từ 15-20 phút bằng bình phun áp lực.

2.2. Hàng rào phòng chống mối ngầm bên trong

Tạo hỗn hợp thuốc và đất lập thành mảng chướng ngại vật theo phương thẳng đứng bao quanh liên tục trên tường móng phía trong công trình. Nhằm bổ sung, ngăn ngừa mối từ dưới đất lên công trình.
Biện pháp xử lý: Với thuốc dạng lỏng: Đào rãnh sát bên chân tường rộng 30 cm, sâu 10 cm, tạo lỗ sâu từ 15 cm – 25 cm, số lượng lỗ từ 15 đến 20 lỗ trên 1m2 của rãnh. Hàng lỗ thứ nhất cách chân tường móng 5 cm. (Nếu là đất cát, đất xốp thì thuốc có thể tự thấm xuống đất, không phải tạo lỗ). Sau đó đổ dung dịch thuốc xuống mặt rãnh và lỗ rồi lấp lại.
Đối với thuốc dạng bột: Đào rãnh sát bên chân tường rộng 30 cm, sâu từ 30 cm – 40 cm kể từ mặt lớp đất hoàn thiện. Đất đào lên được trộn đều với thuốc bột sau đó lấp lại. Ở nơi đất lẫn đá, gạch vỡ được rải thuốc theo từng lớp cách nhau từ 5cm đến 7cm.

2.3. Xử lý phòng chống mối mặt nền

Dùng thuốc phòng chống tạo thành lớp chướng ngại vật theo phương nằm ngang trên mặt đất nền. Nhằm phòng ngừa mối cho công trình từ dưới đất chui lên hoặc chui xuống trú ngụ làm tổ.

Biện pháp xử lý:

 • Với thuốc dạng lỏng: Tưới hoặc phun thuốc đều trên bề mặt nền đất trước khi đổ vữa bê tông;
 • Với thuốc dạng bột: Rải và san đều thuốc trên bề mặt nền đất trước khi đổ vữa bê tông.

2.4. Hàng rào phòng chống ngầm phòng mối bên ngoài

Tạo hỗn hợp thuốc và đất làm thành chướng ngại vật thẳng đứng bao quanh liên tục theo chân tường mỏng phía ngoài công trình. Nhằm phòng ngừa mối từ các vùng lân cận xâm nhập vào công trình.
Biện pháp xử lý: Với thuốc dạng lỏng: Ở độ cao mặt đất tiếp giáp với phần ngoài công trình đào một lớp đất sâu từ 5 cm đến 10 cm rộng 50 cm. Sau đó tạo các lỗ đường kính từ 1 cm đến 2 cm sâu 30 cm đến 40 cm.
Số lượng từ 15 lỗ đến 20 lỗ trên 1 m2 của rãnh. Hàng lỗ thứ nhất cách chân tường mỏng 5 cm. (Nếu là đất cát, đất xốp, thuốc có thể tự thấm xuống không phải đào lỗ). Đổ dung dịch thuốc phòng chống đều trên bề mặt hào và các lỗ rồi lấp đất. Sau cùng tưới hoặc phun lên trên mặt hàng rào một lớp dung dịch thuốc phòng chống mối cho công trình
Với thuốc dạng bột: Đào hào bao quanh phía bên ngoài sát mặt tường móng công trình. Hào rộng 50 cm, sâu từ 60 cm – 80 cm. Đất đào lên được trộn đều với thuốc bột rồi lấp đất lại. Ở nơi đất lẫn đá, gạch vỡ thì được phép rải thuốc theo từng lớp cách nhau 5cm đến 7cm.

2.5. Xử lý phòng chống mối chân tường, ngoài công trình và phần tường tiếp giáp với các khuôn cửa gỗ

 • Dùng dung dịch thuốc phòng chống xịt vào mặt chân tường trước khi trát vữa ngoài công trình và phần tường tiếp giáp với khuôn cửa gỗ.
 • Tạo thành màng kín, nhằm phòng ngừa mối đi giữa lớp vữa và gạch lên công trình.
 • Đối với các công trình tính chất quan trọng như bảo tàng, thư viện, các kho chứa vật liệu, tài liệu chứa chất xenlulo…
 • Phải dùng dung dịch thuốc phòng chống phun lên toàn bộ bề mặt tường phía trong của công trình.
 • Biện pháp xử lý: Chỉ dùng thuốc phòng chống mối dạng lỏng, dùng dung dịch thuốc phun sương từ 2 – 3 lần lên mặt chân tường, mặt phần tường tiếp giáp với khuôn cửa gỗ, mỗi lần cách nhau từ 15 đến 20 phút bằng bình phun áp lực.

2.6. Xử lý phòng chống mối các mặt tường trong của tầng hầm

 • Biện pháp xử lý: Dùng dung dịch thuốc phun lên các mặt tường trong và tường ngăn tạo thành màng kín trước khi trát vữa.
 • Nhằm ngăn chặn đường mối đi lại và trú ngụ ở phía trong tường hầm.

2.7. Xử lý phòng chống mối sàn tầng hầm và sàn tầng trệt

 • Dùng dung dịch thuốc phòng chống mối phun lên mặt sàn trước khi làm láng bề mặt hoặc lát gạch.
 • Nhằm ngăn ngừa mối đi lại và trú ẩn trong sàn tầng hầm và sàn tầng trệt.
 • Nếu công trình có nhiều tầng hầm thì tất cả mặt sàn đều phải được xử lý phòng chống mối.
 • Biện pháp xử lý: Chỉ dùng thuốc phòng chống mối dạng lỏng tưới hoặc phun đều từ 2 – 3 lần.

2.8. Phòng chống mối công trình bằng cách bảo quản các kết cấu gỗ và vật liệu chứa xenlulo

 • Ngâm, tẩm hoặc phun, quét thuốc phòng chống mối hay thuốc bảo quản lâm sản lên tất cả bề mặt của kết cấu gỗ và vật liệu chứa xenlulo.
 • Nhằm phòng ngừa, tiêu diệt mối, mọt, nấm, mốc phá hoại kết cấu và vật liệu nói trên.
 • Biện pháp xử lý: Như đã quy định trong mục Phòng chống mối bằng phương pháp kết hợp.

Chú ý:

– Thiết kế phòng chống mối theo phương pháp bằng thuốc phải do các đơn vị Tư vấn thiết kế xây dựng công trình có chức năng về phòng chống mối. Có con người với kiến thức cơ bản hiểu rõ về đặc tính sinh học của các giống, loài mối. Và kinh nghiệm thực tiễn về phòng chống mối tham gia thiết kế.

Nhân viên đang phun thuốc diệt mối

Nhân viên Công ty Anh Thư đang phun thuốc khử trùng diệt mối

Chúng tôi không hài lòng cho tới khi bạn hài lòng với dịch vụ diệt mối Anh Thư

Công ty côn trùng Anh Thư chuyên cung cấp dịch vụ diệt mối, mối chúa uy tín–chất lượng–tận tâm. Cung cấp dịch vụ cho mọi công trình tại TPHCM và các quận huyện như quận 1, quận 2….. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị có nhiều năm trong nghề với nhiều công trình lớn nhỏ. Sự hài lòng của bạn là mục tiêu của chúng tôi.
Công ty diệt mối Anh Thư

LIÊN HỆ CÔNG TY ANH THƯ
By Huỳnh Anh Duy -
5/5 - (8 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669